Ons aanbod

Meer biodiversiteit

De samenleving is geen probleem, ze is een kans

Het Ministerie voor Natuur begeleidt bedrijven, organisaties en burgers om meer en betere natuur te realiseren. Tuinen en bedrijfsterreinen worden onderschat als ecosysteem op zich én als link tussen andere biotopen zoals het platteland of natuurgebieden. Vossen, slechtvalken, een zeldzame plant zoals het hazenpootje: ze vinden hun weg naar onze woonkernen, en leven er samen met het bijzondere specimen genaamd de mens.

Meer en betere natuur creëer en versterk je met het blauw-groene netwerk: water en vegetatie. De beste wapens in de strijd tegen de opwarming van onze steden en industriezones, waar het door het hitte-eilandeffect tot 4 graden warmer kan worden dan daarbuiten. Het verschil tussen een aangename 26 graden en een ongenadige 30 graden.

IMG 3972

Klimaatrobuust groen is meestal goedkoper en altijd beter voor de biodiversiteit:

  • De juiste bomen op de juiste manier en op de juiste plek planten
  • Groene open ruimte creëren, van wilde bloemenweides tot pluktuinen
  • Gevels omvormen tot geveltuinen
  • Bedrijfstuinen slimmer beheren: kosten besparen, levenskwaliteit scoren
  • Ontharden, ontharden, ontharden en maak verharding waterdoorlatend!
Een groene stedelijke woning

Natuurinclusief ontwerpen

Ontwerpen met de natuur

Goed begonnen is half gewonnen. Door van bij de eerste bouwplannen ook na te denken over hoe u de biodiversiteit kan ondersteunen, kunt u flink wat ecologische winst scoren.

Ingebouwde nestplaatsen, waterdoorlatende verharding, klimplanten, een groendak, waterinsijpeling in de tuin, duurzame bouwmaterialen… Van hele kleine ingrepen tot een fundamenteel andere kijk op bouwen en beleven: natuurinclusief ontwerpen integreert uw bedrijventerrein in een groene omgeving.

Dat is goed voor de natuur, want uw terreinen kunnen zo de verbinding zijn tussen natuurgebied en stadsnatuur. En het is goed voor het welzijn van de bewoners en werknemers.


Het Ministerie voor Natuur
staat in voor het natuurinclusief ontwerpen en inrichten van bedrijfstuinen, pluktuinen, bloemrijk grasland, (eetbare) bosranden en tijdelijke natuur.

Tijdelijke natuur: dubbele winst

Tijdelijke natuur is een door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos uitgewerkte oplossing voor gronden die zijn aangekocht voor industriële ontwikkeling, ontginning, woningbouw… en nog een tijd onbenut blijven.

Ondernemers hebben soms schrik dat hun plannen vertraging zullen oplopen wanneer er zich beschermde planten of dieren vestigen op hun terreinen. Daardoor investeren ze soms geld en energie in maatregelen die slecht zijn voor de natuur.

Dat is dubbel verlies. Tijdelijke natuur buigt dat om naar dubbele winst.

Vooraleer op zo’n terrein aan natuurontwikkeling wordt gedaan, wordt ook vastgelegd dat die later zal verdwijnen. Dat geeft zekerheid aan ondernemers dat hun project niet zal worden vertraagd.

De winst voor de natuur is ook groot. Het geeft een tijdelijke boost aan lokale biodiversiteit en maakt van braakliggende terreinen stapstenen tussen natuurgebieden. Eventueel komen er tijdelijke paden voor fietsers en wandelaars.

Tijdelijke natuur kan het verschil betekenen tussen het lokaal uitsterven of het lokaal overleven van planten en dieren. Door tijdelijke natuur met kennis van zaken te ontwikkelen, vermijd je de zogenaamde ‘ecologische val’. Denk aan bloemenweides die te vroeg worden gemaaid. Dat is, hoewel vaak net het tegendeel werd beoogd, desastreus voor insecten.

Het Ministerie voor Natuur neemt u de administratieve last uit handen om het attest tijdelijke natuur aan te vragen en richt voor u die tijdelijke natuur in.

Honeymaker: dé bijen- en vlinderkampioen

Honeymaker is een inheemse, klimaatrobuuste klimopstruik. Geen klimplant dus, wel een compacte struik die vlot de bodem bedekt en zo beschermt tegen kruid en uitdroging. Honeymaker is onderhoudsvriendelijk, groenblijvend en als rijkelijke najaarsbloeier een echte bijen-, vlinder- en vogelmagneet. Geschikt voor de particuliere tuin maar zeker ook voor openbaar groen.

Ecologisch en sociaal
Honeymaker
wordt op een natuurlijke manier geteeld bij maatwerkbedrijf WAAK, volgens het advies en teeltprogramma van Natural Grown. Dat betekent geen chemische bestrijdingsmiddelen, de grootste aandacht en zorg voor de bodem en streven naar evenwichtige groei met natuurlijke plantenvoeding. Het resultaat: compacte en sterke planten. De enthousiaste medewerkers van maatwerkbedrijf WAAK staan in voor de verzorgde aanpak van uw order.

Knipsel2
© all rights reserved - BE0729.887.782