Ons aanbod

Stadsnatuur

De stad is geen probleem, ze is een kans

Vzw Het Ministerie voor Natuur begeleidt steden, organisaties en burgers om stadsnatuur te realiseren. De stad wordt onderschat als ecosysteem op zich én als link tussen andere biotopen zoals het platteland of natuurgebieden. Vossen, slechtvalken, een zeldzame plant zoals het hazenpootje: ze vinden hun weg naar en in de stad, en leven er samen met het bijzondere specimen genaamd de stadsmens.

Stadsnatuur creëer en versterk je met het blauw-groene netwerk: water en vegetatie. De beste wapens in de strijd tegen de opwarming van onze steden, waar het door het hitte-eilandeffect tot 4 graden warmer kan worden dan buiten de stad. Het verschil tussen een aangename 26 graden en een ongenadige 30 graden.

Luchtfoto van een groene stad

Klimaatrobuuste stadsnatuur is meestal goedkoper voor de overheid en altijd beter voor de burger:

  • De juiste bomen op de juiste manier en op de juiste plek planten
  • Groene open ruimte creëren, van wilde bloemenweides tot tiny forests
  • Gevels omvormen tot geveltuinen
  • Stadsparken slimmer beheren: kosten besparen, levenskwaliteit scoren
  • Ontharden, ontharden, ontharden:
    van stoep tot plein (of maak verharding waterdoorlatend!)
Een groene stedelijke woning

Natuurinclusief bouwen

Bouwen met natuur

Goed begonnen is half gewonnen. Door van bij de eerste bouwplannen ook na te denken over hoe uw huis de biodiversiteit kan ondersteunen, kunt u flink wat ecologische winst scoren.

Ingebouwde nestplaatsen, waterdoorlatende verharding, klimplanten, een groendak, waterinsijpeling in de tuin, duurzame bouwmaterialen… Van hele kleine ingrepen tot een fundamenteel andere kijk op bouwen en wonen: natuurinclusief bouwen integreert woningen in een groene omgeving.

Dat is goed voor de natuur, want buitenwijken kunnen zo de verbinding zijn tussen natuurgebied en stadsnatuur. En het is goed voor het welzijn van de bewoners en hun uitgaven. U zou ervan versteld staan hoeveel u kunt uitsparen op uw energiefactuur dankzij een klimplant op uw gevel.

Vzw Het Ministerie voor Natuur werkt samen met een aannemer om uw woning natuurinclusief te bouwen

Tijdelijke natuur: dubbele winst

Tijdelijke natuur is een door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos uitgewerkte oplossing voor gronden die zijn aangekocht voor industriële ontwikkeling, ontginning, woningbouw… en nog een tijd onbenut blijven.

Ondernemers hebben soms schrik dat hun plannen vertraging zullen oplopen wanneer er zich beschermde planten of dieren vestigen op hun terreinen. Daardoor investeren ze soms geld en energie in maatregelen die slecht zijn voor de natuur.

Dat is dubbel verlies. Tijdelijke natuur buigt dat om naar dubbele winst.

Vooraleer op zo’n terrein aan natuurontwikkeling wordt gedaan, wordt ook vastgelegd dat die later zal verdwijnen. Dat geeft zekerheid aan ondernemers dat hun project niet zal worden vertraagd.

De winst voor de natuur is ook groot. Het geeft een tijdelijke boost aan lokale biodiversiteit en maakt van braakliggende terreinen stapstenen tussen natuurgebieden. Eventueel komen er tijdelijke paden voor fietsers en wandelaars.

Tijdelijke natuur kan het verschil betekenen tussen het lokaal uitsterven of het lokaal overleven van planten en dieren. Door tijdelijke natuur met kennis van zaken te ontwikkelen, vermijd je de zogenaamde ‘ecologische val’. Denk aan bloemenweides die te vroeg worden gemaaid. Dat is, hoewel vaak net het tegendeel werd beoogd, desastreus voor insecten.

Vzw Het Ministerie voor Natuur neemt u de administratieve last uit handen om het attest tijdelijke natuur aan te vragen en richt voor u die tijdelijke natuur in.

© all rights reserved - BE0729.887.782