Doe niets voor de natuur. Met die slogan riep Knack, samen met KU Leuven, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur, op om een maand lang het gazon niet of minder te maaien. #MaaiMeiNiet was geboren (hoe dat precies ging, lees je hier).

Waarom Maai Mei Niet? Omdat het een kleine moeite is voor een wereld van verschil.

Vlaanderen bestaat voor 10 procent uit tuinen. Tuinen kunnen dus een krachtig wapen zijn in de strijd tegen klimaatverandering en de milieucrisis. Minder verharden, meer bomen en struiken aanplanten en ook minder maaien zijn (een deel van) de oplossing.

6.200 mensen schreven zich in voor de oproep van Maai Mei Niet. 2.200 deed ook mee aan het Bloementelweekend. Wegens het succes van de Knack-actie werd het telformulier niet afgesloten. Deelnemers kunnen nog steeds een telresultaat indienen en een persoonlijke nectarscore krijgen. Die drukt onder meer uit hoeveel bijen ze te eten geven met hun ongemaaid gazon.

Uit die resultaten destilleerde professor Ecologie en Natuurbehoud Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven) de nationale nectarscore, die op 9 juni in Knack en op www.maaimeiniet.be werd gepubliceerd.

Professor Van Meerbeek: ‘Alle Maai Mei Niet-gazons samen produceerden elke dag 56 kilogram nectarsuiker. Een dagelijks buffet voor iets meer dan 5 miljoen bijen.’

Groot maatschappelijk momentum

Er was één kleine domper op de feestvreugde: mei was, net zoals maart en april, zo’n 2 graden kouder dan normaal. Dat resulteerde bij veel Maai Mei Niet-deelnemers in sappige graspartijen zonder veel bloemen. ‘Deze mei had sinds 1991 het laagste aantal lentedagen, dagen van minstens 20 graden’, zegt Van Meerbeek in Knack. ‘Meteorologisch gezien was deze meimaand de slechtste in 30 jaar tijd om Maai Mei Niet te lanceren (lacht).

Het maatschappelijk momentum bleek echter groter te zijn dan de meteorologische tegenvaller. Ook steden en gemeenten waren immers heel enthousiast. Met 60 namen ze deel, goed voor 8.5 miljoen m² ongemaaid openbaar gazon. Antwerpen stuurde 100 duo’s groenmedewerkers op pad om bloemen te tellen, in Aalst ontdekte men twee zeldzame bloemen in gazon dat altijd wordt gemaaid en steden als Oudenaarde en Roeselare geven te kennen dat Maai Mei Niet een opstap wordt voor een ander maaibeleid.

Ook bij de deelnemers blijkt Maai Mei Niet een blijver. 72 procent van de deelnemers zag meer leven in haar/zijn tuin. 92 procent zal ook in de toekomst minder maaien. een prima voornemen, want niet enkel in mei hebben de insecten, bestuivers en vogels onze tuinen nodig als nectarstation, schuil- of nestplaats.

De kiem is er voor een tweede editie!

© all rights reserved - BE0729.887.782