IMG 3972

Subsidie-oproep KMO’s in een omgeving voor de toekomst

Rond de bedrijven ligt een enorm onbenut potentieel voor de natuur, zowel rond de gebouwen als op tijdelijk braakliggende terreinen zijn er enorm veel kansen. Steeds meer bedrijven willen een rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Maar hoe? Ecologische inrichting van uw terreinen is het antwoord maar is veel complexer dan zomaar meer bloemen en een bijenhotel voorzien. Het is een veelvoud van maatregelen die zorgen voor een op zichzelf berustend ecosysteem waarin planten en dieren het naar hun zin hebben.

Het Ministerie voor Natuur heeft de experts in huis om die kansenanalyse te maken. We nemen geen halve maatregelen die achteraf niet blijken te werken, maar gaan doordacht te werk. We nemen de tijd voor een audit van uw percelen en de omgeving er rond.

Dankzij de subsidie-oproep van het departement omgeving is dit hét moment om aan de slag te gaan met de (her)inrichting van uw terreinen. Via deze oproep wil de Vlaamse overheid KMO’s stimuleren om hun bedrijvigheid en economische activiteiten te verenigen met klimaatadaptieve en natuurgebaseerde maatregelen, het bevorderen van de biodiversiteit en het gedeeld en meervoudig ruimtegebruik.

Wie komt in aanmerking:

De aanvrager is een maatschappelijke, bestuurlijke of economische rechtspersoon meer bepaald: organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven of samenwerkingsverband tussen deze, met een maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Minstens één KMO uit het Vlaamse Gewest moet betrokken zijn in het project.

Hoeveel bedraagt de subsidie:

  • De steun bedraagt minimum 50.000 euro en maximum 150.000 euro per project.
  • De subsidie bedraagt maximum 75% van de in aanmerking komende uitgaven van de projectbegroting.

In totaal is er voor alle projecten 800.000 euro beschikbaar.

De subsidie bedraagt maximum 75% van de in aanmerking komende uitgaven van de projectbegroting.
In totaal is er voor alle projecten 800.000 euro beschikbaar.

Wat kunnen wij voor u doen:
Het Ministerie voor Natuur kan samen met onze partner Sura-Impact alle zorgen die dit met zich meebreng op zich nemen. Wij zorgen voor de subsidieaanvraag, het eventuele participatietraject, we doen de nodige analyses en inventarisaties op het terrein en zorgen voor een goed ontwerp dat voldoet aan de voorwaarden van de aanvraag. We hebben aannemers in huis die onder onze begeleiding instaan voor de aanleg van het terrein en we zorgen ervoor dat een goed beheerplan voor de komende jaren op tafel ligt. Na realisatie van het project zorgen we voor het inhoudelijk eindverslag en een financieel eindrapport zoals gevraagd door het departement omgeving.

Meer info over deze oproep vind u op de website van het departement: https://omgeving.vlaanderen.be...

Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst.
© all rights reserved - BE0729.887.782