Over ons

Onze missie

Meer natuur

Meer dier- en plantvriendelijke tuinen, meer ecologisch ingerichte bedrijventerreinen en steden, meer (tijdelijke) natuur op onbenutte lappen grond.

Betere natuur

Gazons, parken en bermen robuust biodivers aanleggen en onderhouden, bedrijfsgroen slimmer uitdenken en aanleggen en gebouwen natuurinclusief aankleden.

Een bij eet nectar van een bloem

Het Ministerie voor Natuur is radicaal in zijn missie en pragmatisch in de uitvoering ervan. Nee, er is geen tijd meer te verliezen. En nee, er valt niet te onderhandelen met de realiteit. Toch investeren wij energiek in compromissen. Niet in donderpreken en forceren, wel in verleiden en enthousiasmeren.

Het Ministerie voor Natuur
is klein maar dapper. We zoeken samenwerking met grotere spelers om onze ideeën, onze oplossingen en onze courage zo veel mogelijk te verspreiden.

Het Ministerie voor Natuur richt de blik op de oplossingen: we reiken burgers, bedrijven en overheden kant-en-klare oplossingen aan, of denken mee na over een oplossing op maat voor hun specifieke uitdaging. We inspireren en ondersteunen hen die al energie steken in meer en betere natuur.

We willen zo veel mogelijk mensen ervan overtuigen dat we er als individu en als samenleving op vooruit gaan wanneer we de natuur centraal stellen in ons doen en denken, in onze tuinen en in onze steden.

De ministerraad

Frederik Houssin is al 15 jaar ecologisch hovenier. Simon Demeulemeester is journalist. Frederik heeft in Simon zijn tuin gedaan wat Het Ministerie voor Natuur overal wil doen: meer en betere natuur gebracht. Weg pelouse en buxusjes, welkom bloemenborders, appelboom en magnolia en bermen met wilde bloemen.

Door samen in die tuin te werken, beseften Frederik en Simon dat ze samen best wat zouden kunnen doen voor de natuur. Of dat tenminste proberen. Frederik weet veel over ecologische waardevolle natuur aanleggen, Simon kan goed mensen overtuigen om ook iets te doen. Samen vormen ze de tandem Het Ministerie voor Natuur.

Contacteer ons
© all rights reserved - BE0729.887.782