Van Belleghemdreef site

Realisaties

Van Belleghemdreef in Marke

De lindes in deze historische lindendreef uit de 14e eeuw, tussen de kerk en een oude hoeve, waren ziek geworden. Een oud zeer was de oorzaak: de plantvakken van de bomen werden niet gerespecteerd.

Uit navraag door vzw Het Ministerie voor Natuur bij de dienst Onroerend Erfgoed bleek de dreef met bomen niet beschermd te zijn. Die hebben wij aangevraagd én verkregen na een plaatsbezoek en -beschrijving door Koen Himpe, onderzoeker bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het heeft ons enige (understatement) vasthoudendheid gekost, maar het was het waard. Zeker omdat Kortrijk heeft beslist om de adviezen voor de heraanleg van de dreef (opgemaakt door de dienst Onroerend Erfgoed) onverkort uit te voeren.

Alle bomen zullen op termijn worden vervangen. Ze zullen namelijk allemaal ziek worden, sommigen zijn dat al, door de verharding. De nieuwe dreefbomen zullen op een goede manier worden aangeplant. Dat zal vzw Het Ministerie voor Natuur zelf opvolgen. Iedereen content!

Ontwikkeling bijenhotel

We werken aan een modulair bijenhotel, waarvan er al een eerste model is gebouwd. U kunt dus zelf kiezen hoe groot en luxueus uw bijenhotel wordt en met welke materialen het wordt opgevuld. Uiteraard zijn zowel de vullingen als het hout waaruit het bijenhotel is gemaakt duurzaam.

Het bijenhotel wordt door vzw Het Ministerie voor Natuur geplaatst. Meer weten?

Bijenhotel

Heraanleg trekweg Oudenaarde

Commotie in Oudenaarde. Voor de heraanleg van de Trekweg, in de volksmond ‘de jachthaven’, moeten de twee bomenrijen sneuvelen. Inwoners die zich terecht zorgen maken over dit verlies aan bomen organiseerden zich in een petitie. Sommige omwonenden waren net blij met het verdwijnen van de bomen, die zij als overlast ervaren. Een patstelling was in de maak.

Vzw Het Ministerie voor Natuur stelde een plan op om dat te vermijden. Na een toelichting aan het stadsbestuur organiseerden we samen met de stad een buurtvergadering om het plan ook toe te lichten bij de burgers en te luisteren naar hun verzuchtingen.

Onze analyse was misschien verrassend voor andere bomenliefhebbers: er zijn goede, ecologische argumenten om de bomenrijen te kappen. De Kaukasische vleugelnoot vertoont tekenen van verwildering en verdringt plaatselijk inheemse beplanting. Dat maakt zijn meerwaarde voor de biodiversiteit verwaarloosbaar, ook al leveren deze bomen natuurlijk welkome schaduw en filteren ze mee de stadslucht.

Wij adviseerden Oudenaarde om deze monocultuur te vervangen door een diverse mix van bomen. Dat zal veel ecologische winst opleveren. In die mix zitten ook enkele exoten, omdat zij kunnen tegemoetkomen aan verzuchtingen van de buurtbewoners (bijvoorbeeld liever een traag groeiende, niet al te hoge boom voor het huis). De Trekweg is stadsnatuur, geen natuurgebied: een compromis is daar op zijn plaats.

We voegden ook kleurrijke plantenborders toe, die de bestaande schrale grasvlekken zullen vervangen. Als kers op de taart wordt de rechteroever ontwikkeld als ecologische oever. Met kruidenrijke oevervegetatie, uittreedplaatsen voor waterdieren en een ijsvogelwand om de ijsvogel weer hartelijk welkom te heten na de werken.

Vzw Het Ministerie voor Natuur begeleidde de stad Oudenaarde in een plan en een aanpak die voorzien in ecologische winst, klimaatrobuuste stadsvernieuwing en een burgerparticipatief traject. Een potentieel probleem werd een oplossing dankzij de goede samenwerking met de stadsdiensten, hun toekomstgerichte visie en de inbreng van burgers.

Bloemenweide

Tijdelijke natuur en bloemenstrook De Pinte

Op een projectgrond aan de E17 zaaiden we bloemenstroken met inheemse planten in langs de snelweg en de toegangsweg. Die zijn een schuilplaats voor insecten, kleine dieren en akkervogels – beestjes die het zwaar te verduren hebben. Extra ecologische winst: deze in totaal 6 hectare landbouwgrond wordt niet meer bemest. In afwachting van de definitieve ontwikkeling van dit perceel ontstaat zeer lokaal een beschermingszone voor sommige dieren en planten. Een weliswaar tijdelijke, maar significante meerwaarde voor dit gebied.

Bedrijfsgroen COBATIM

In plaats van een verloren perceel tussen de openbare weg en het industriegebouw om te vormen tot parking koos de eigenaar ervoor om het in te richten met duurzaam groen. Een man naar ons hart!

Vzw Het Ministerie voor Natuur koos voor een bloem- en kruidenrijk inheems zadenmengsel, gecombineerd met struiken en kleine bomen. Dit is onderhoudsvriendelijk groen op maat van een drukbezette ondernemer die de kosten onder controle wil houden.

De vestiging van COBATIM in Comines voorziet nu in nestgelegenheid voor vogels en kleine dieren en een hartelijk welkom aan insecten.

Ook de werknemers plukken er de vruchten van. Letterlijk, dankzij het aangeplante kleinfruit. En figuurlijk, want wie ontspant niet van een middagpauze tussen zoemende bijen en fluitende vogels?

Groenschermen voor Maarkedal

Op verzoek van de plattelandsgemeente Maarkedal maakten we een duidelijke beschrijving op van criteria voor goede groenschermen rond loodsen en industriegebieden. Niet de zoveelste bomenrij of strak geschoren hagen, maar wel ruimte geven aan waardevol groen. Zoals brede groenstroken met bomengroepen, kleurrijke onderbeplanting en een kruidlaag. En, belangrijk: een goede beschrijving van het beheer. Het groen in deze gebieden is even belangrijk als de economische factor.

Groenschermen op een straat

Aankoop en beheer verloren perceel in Rekkem LAR

Vzw Het Ministerie voor Natuur investeert zelf ook. In Rekkem kochten we 1500 vierkante meter verwilderde landbouwgrond aan, gelegen tussen industriegebouwen en enkele woningen.

We kozen er voor begroeiing van struweel (struiken tot 5 meter hoog), enkele bomen en wat braamstruiken (vlinders en bijen zijn dol op de bloemen, vogels op de bessen) enzovoort. Het lapje is toegankelijk voor mensen, maar wel met behoud van de natuurwaarde. Staan op de planning: een vijver, een takkenmuur, fruitstruikjes…

Maai Mei Niet

Hoe het begon

Je zag wellicht al Maai Mei Niet passeren, de campagne waarin Knack, MijnTuinLab (KU Leuven), Velt, Bond Beter Leefmilieu en Het Ministerie voor Natuur oproepen om je gazon in mei niet (of minder) te maaien.

Dat mooie verhaal begon vorig jaar rond deze tijd. Onze voorzitter Frederik botste toen op de resultaten van de derde editie van No Mow May, een campagne van de Britse natuurvereniging Plantlife. Frederik kon zijn ogen niet geloven toen hij de resultaten daarvan las, zegt hij. ‘Daaruit bleek dat je tot tien keer meer bijen kunt aantrekken in je gazon door het niet elke week te maaien, maar slechts om de drie à vier weken. Zo geef je echte nectarkampioenen zoals witte klaver, paardenbloem en brunel de kans om te bloeien. Een verbluffend resultaat voor zo'n kleine inspanning. Enfin, voor zoveel meer ontspanning.'

Frederik schreef er meteen een stukje over dat verscheen op Knack.be. Daarin riep hij op om in mei het gras te laten groeien. Het stuk werd een leeshit en hij mocht op Radio 1 uitleg geven over de weldaden van lang gras

Intussen begonnen Frederik en Simon na te denken over hoe ze No Mow May naar Vlaanderen en België konden halen. Als lid van Bond Beter Leefmilieu bespraken ze het met BBL-directeur Danny Jabobs en medewerkster Heleen De Smet. Die waren ook meteen enthousiast. Een paar maanden later wierp Simon het idee op bij Knack. Hoofdredacteur Bert Bultinck was meteen mee en zette alles in gang. Via Bond Beter Leefmilieu kwamen de vrienden van Velt mee aan boord, daarna ook MijnTuinLab van KU Leuven – dat is een geweldig platform voor wie met de tuin bezig is.

Op een paar maanden tijd boksten Knack, MijnTuinLab (KU Leuven), Velt, Bond Beter Leefmilieu en Het Ministerie voor Natuur Maai Mei Niet in elkaar. Frederik stelde samen met professor conservatie ecologie Koenraad Van Meerbeek (KUL) en Greet Tijskens en Yacine Ryckebusche van Velt een plantenlijst op, met daarin 18 veel voorkomende bloemen in het gazon. Daarnaast bedachten ze ook de Nectarscore, die je krijgt wanneer je deelneemt aan Maai Mei Niet en uitdrukt hoeveel nectar jouw gazon produceert voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Wim Veraghtert van Natuurpunt maakte een insectenlijst met 20 beestjes.

2 miljoen kleine stapjes

Zo is Maai Mei Niet twee dingen in één. Het is enerzijds een laagdrempelig burgerwetenschappelijk project, dat hopelijk veel interessante data oplevert over onze tuinen. Door de campagne elk jaar te herhalen, mikken we op een sneeuwbaleffect.

Daarnaast is Maai Mei Niet een sensibiliseringscampagne die onze idealen en principes bundelt. De insteek van Maai Mei Niet sluit nauw aan bij onze missie: we zijn radicaal in onze principes en pragmatisch in de uitvoering ervan. We mikken op de oplossingen, drammen niet door op het probleem. En we wijzen niet met de vinger. Maai Mei Niet verkettert het gazon niet, maar verwelkomt de bloemetjes. Mensen hoeven hun gazon niet op te geven.

Grote, doortastende stappen zijn nodig om de klimaat- en milieucrisis op te lossen. Er zijn 2 miljoen tuinen in Vlaanderen. Die beslaan 10 procent van onze totale oppervlakte, even veel als er bos is. Als er 2 miljoen kleine stapjes worden gezet, dan maken die samen een gigantische stap.

Check dus snel de site van Maai Mei Niet, registreer je en begin als de wiedeweerga met… niks te doen.

Meer lezen? Bij Knack vind je heel wat boeiende artikels. Zoals het stuk waarin Frederik, Koenraad, Yacine, Greet, Wim en andere experts uitleggen hoe belangrijk onze tuinen zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Of een heldere uitleg van Knack-journalist en bioloog Dirk Draulans over biodiversiteit.
En VRT-gezicht Linde Merckpoel noemt het een eyeopener te weten dat ze door anders te maaien, de natuur kan helpen.

© all rights reserved - BE0729.887.782