Op zoek naar meer en betere natuur?

Het Ministerie voor Natuur wil maximaal bijdragen aan het herstel van biodiversiteit en ecosystemen in (bedrijfs)tuinen en stedelijk groen. Dit doen we door resoluut te kiezen voor natuurlijke en streekeigen beplanting in onze ontwerpen. We houden rekening met bodem, omgeving en reeds aanwezige fauna en flora. Het Ministerie voor Natuur verzorgt en begeleidt bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van uw project. Zo realiseren we kwalitatief ecologisch groen dat voldoet aan de behoeften van potentiële natuur in de omgeving.

IMG 3919

Ecologisch tuinontwerp

Of je nu een bedrijfsterrein van twee hectare ecologisch en klimaatproof aanlegt, of je dat doet voor een tuintje van één are, veel basisprincipes zijn in beide gevallen van toepassing.

Het Ministerie voor Natuur heeft de kennis en ervaring om van uw tuin een ecologische parel te maken.

Maai Mei Niet

Het Ministerie voor Natuur is nog steeds trotse partner van deze mooie campagne. Samen roepen we op om jullie gras minder en anders te maaien. Het laatste nieuws over de campagne vind je op https://www.knack.be/dossier/m...

Ons aanbod

Stadsnatuur

De stad wordt onderschat als ecosysteem op zich én als link tussen andere biotopen zoals het platteland of natuurgebieden. Met Het Ministerie voor Natuur brengen we inheemse en ingeburgerde vegetatie terug in het straatbeeld. Wij geven advies over welk type beplanting de meest duurzame keuze is voor bepaalde locaties en houden daarbij rekening met de beheerkosten.

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur is een oplossing voor gronden die zijn aangekocht voor industriële ontwikkeling, ontginning, woningbouw… en nog een tijd onbenut blijven.

Zelf een idee?

Heeft u zelf een idee en kan u onze hulp daarbij gebruiken? Laat maar komen!

Natuurinclusief ontwerpen

Het Ministerie voor Natuur staat in voor het ontwerp en de inrichten van bedrijfstuinen, pluktuinen, bloemrijk grasland, (eetbare) bosranden en tijdelijke natuur. Uw omgeving, woning of bedrijf als stapsteen tussen natuurgebied en stadsnatuur.

Voor bedrijven

Rond de bedrijven ligt een enorm onbenut potentieel voor de natuur. Steeds meer bedrijven willen een rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Het Ministerie voor Natuur helpt hen daarbij.

Voor particulieren

Uw tuin succesvol waardevol inrichten? Dat kunnen wij! Het Ministerie voor Natuur heeft de kennis en expertise in huis om het ecologisch potentieel van uw tuin ten volle te gaan benutten. En dat is nodig! Nooit stond de natuur zo onder druk en daarom is het belang van onze tuinen niet te onderschatten.

lees meer

Over ons

We zijn radicaal in onze missie en pragmatisch in de uitvoering ervan
Krisztina papp ND5z J Ax K Rqo
© all rights reserved - BE0729.887.782